Bando

Kalash

Album KAOS

Intro

Han han han..
Straight, GC
Turn up

Refrain

An vlé pa mô adan on bando
An travay twop pou sa
Lari la ban mwen love lè té ni problem ek mama
An ka bwè rhum èvè sik adan
An ka posé son la tchad
Reality évidemment an pa ka palé salade
Mi kalash
Soukwé tèt aw si son a Kalash
An sizé la èvè yon dé H
An ka fou game la on kou kalash

Couplet 1

An vlé pa mô adan on bando
Encerclé pa polis la
Nou konèt doulè a lanmo
PTZ, Dillon, Godissa
An sé bel gasson mè ou ja konèt ki jan kolè la pé sal
An pa kay joué èvè kolèg si ou pa payé on presta
Rouj & blé koulè jirofa démaré an ja bon èvè sa
Kouri adan savan kon bef yo vlé fou’w on kou koutla
An kompran an té ké vinn rich
Ay vann demi zeb èvè shit
Dimanche swa pa rété ayen
Samedi an té l’hotel èvè bitch

Refrain

An vlé pa mô adan on bando
An travay twop pou sa
Lari la ban mwen love lè té ni problem ek mama
An ka bwè rhum èvè sik adan
An ka posé son la tchad
Reality évidemment an pa ka palé salade
Mi kalash
Soukré tèt aw si son a Kalash
An sizé la èvè yon dé H
An ka fou game la on kou kalash

Couplet 2

De la manman di an vinn fou
An ka maché kon on voyou
An certain kè sa an ka fè ké rapoté mwen an pakèt sou
Voyé tout moun chié
An té èvè zanmi pou joué lé mové
Krazé la pot fè fanm chié an swaré
Inscrit adan an lycée pou vann zeb douvan la bayè
Jiska inspectè rivé bien bandé
An minè lé parents fo krié
An krié anmwé sa an vwè an zyé a manman an pé pa oublié

Refrain

An vlé pa mô adan on bando
An travay twop pou sa
Lari la ban mwen love lè té ni problem ek mama
An ka bwè rhum èvè sik adan
An ka posé son la tchad
Reality évidemment an pa ka palé salade
Mi kalash
Soukré tèt aw si son a Kalash
An sizé la èvè yon dé H
An ka fou game la on kou kalash

Couplet 3

Yo di’m chwazi
Lajol ou lanmo an vwè zanmi alé
An mandé mwen esk sé sa an vlé, joué jé danjéré
Rivé an studio ni an lodè weed
A ka Shorty an réalisé an té ni on bon inspi
Sé sa bondyé chwazi ban mwen, an pé pa di no
An vlé pa mô adan on bando
An vlé pa mô adan on bando
An vlé pa mô adan on bando

Refrain

An vlé pa mô adan on bando
An travay twop pou sa
Lari la ban mwen love lè té ni problem ek mama
An ka bwè rhum èvè sik adan
An ka posé son la tchad
Reality évidemment an pa ka palé salade
Mi kalash
Soukré tèt aw si son a Kalash
An sizé la èvè yon dé H
An ka fou game la on kou kalash

Une erreur dans nos lyrics, proposez-nous une correction :
Participez et envoyez nous un nouveau lyrics :
CONTRIBUER